Start ¬ Kenneln ¬ Nyheter ¬ Våra raser ¬ Avelshanar ¬ Kullar ¬ Valpar ¬ Galleri ¬ Mentalitet ¬ Hundpsykolog ¬ Länkar ¬ Avelspolicy ¬ Kontakt

   
 

HUNDPSYKOLOGEN

Hundproblem - problemhund.

Vad är en problemhund?

Det är människan som lever med hunden som upplever ett problem utifrån sin livssituation men det är även samhället med dess lagar och förordningar som avgör detta. En hund som innebär en risk för sin omgivning har oftast ett avlivningshot hängande över sig och det krävs kunskap men även ”känsla” hos den som skall vägleda i hundens hantering.

Ibland behöver hundpsykologen hjälpa hundägaren att se sin situation ur ett nytt perspektiv och kanske i sitt rätta sammanhang. En del hundägare måste påminnas att det är en hund de har med en hunds behov och få hjälp med att hitta en relation där båda får det mesta ut utav tillvaron utifrån sitt perspektiv.

Vilka problem kan det vara som hundägaren söker för?

Det kan vara allt ifrån att hunden drar i koppel till att den visar aggressivitet mot hundar och människor. Många behöver hjälp med att bryta onda cirklar där hund och människa missförstår varandra eller där hunden lider utav stress. Några hundar visar aggressivitet vid hantering och skötsel vilket påverkar alla som någon gång behöver ta i hunden, tyvärr händer det att man undviker problemet genom att aldrig ta i hunden men vad är det för livskvalité för en hund.

Det som är gemensamt för problemhundsägarna är att de anklagar sig själva, vilket ofta blir bekräftat av alla ”förståsigpåare” i omgivningen. Hundägaren har ett stort engagemang i sin hund och vill sin hunds bästa. En problemhundsutredningskall fungera som en hjälp till självhjälp!

Vilka orsaker kan finnas bakom problemet?

Det är sällan en orsak bakom ett problem utan det är en samverkan och påverkan av hela hundens historik, fysik, vardag, aktivitet, stress och relation med ägaren. Det kan vara upplevelser i valpens tidiga utveckling som påverkar den nu som 5-åring eller att hunden har en levnadssituation som inte passar just denna hund.

Vanligt är att starka upplevelser över huvudtaget påverkar hunden negativt, vilket de flesta vet om men det är inte lika känt att det går at behandla, plus att hunden lider av överstimulering eller understimulering vilket ger stress. Missförstånd i samvaron med hunden pga. av för lite eller fel kunskap om hundars beteende och behov.

Den vanligaste diagnosen som 85% problemhundsägare har fått höra från diverse håll är dåligt ledarskap oavsett problembeteende eller hundens övriga agerande. Tyvärr leder denna ”mode-diagnos” till att många har tagit mycket hårt i sina hundar med mycket dåligt resultat innan de väl söker professionell hjälp.

 

Så här går en hundutredning till:

Första mötet: vi träffas i hemma hos er eller enligt överenskommelse för att prata om hunden. Vi går då igenom er och hunden. Genom att noggrant titta på er situation kan vi gå till botten med problemet. Målet med vårt arbete är att ta reda på vad orsaken till problemet är och arbeta med det därifrån, inte att bara ta bort symtomen. På det viset får vi en hållbar förändring av beteendet och inte enbart en tillfällig lösning. Vi går också igenom några lämpliga övningar som ni har i uppgift att träna på tills vi träffas nästa gång. Tid: Räkna med att detta första möte tar 2-3 timmar.

Andra mötet: nu skall vi gå igenom det individuella träningsprogram som hundpsykologen gjort upp för hunden, se hur träningen har gått sedan sist, jobba vidare, och kanske lägga till ytterligare träning. Tid: 1 timme.

Tredje mötet: vi träffas igen för att se hur träningen har gått, för att se om det finns frågor inför framtiden och för att eventuellt lägga till ytterligare träning. Tid: 1 timme.

Fjärde mötet: vi träffas igen och summerar träningen och resultatet. Tillsammans bestämmer om den gemensamma träningen ska fortsätta, eller om den ska fortsätta på egen hand. Tid: 1 timme.

Kontakta mig för vidare prisuppgifter .

Telefon: 073-7317920.

 

 
 

 

 

Utbildningar:
 

 • Hundpsykolog

 • SBK Instruktör

 • Mentaltestdomare.

 • Utställningsarrangör utb.

 • Spec. utb i Spår,Sök och Rapport

 • Klicker

 • Jakthunds instruktör

 • Assistanshundsintruktör

 • Kantarellintruktör

 • Raskundskap

 • Hundmassage

 • Djurvårdare

 • Id-sök

 • Id-spår/personspår

 • Etologi

 • Spec utb i hundars mentalitet.

 

 


 


 

 

   
Copyright ® 2008 darknighteagles.com

¦  Webbdesign gjord av Britzyk Bell  ¦  1280x1024  ¦  Internet Explorer

Vidare läsning

¬ Valp till vuxen hund

¬ Rumsrenhet

¬ Jagar utan lov